TOP  >  Live Info

|  Live Info [ Schedule ]  |

2017 1  ·  2  ·  3 4  ·  5  ·  6 7  ·  8  ·  9 10 · 11 · 12
JUL. AUG. SEP.

2017/7

SADAO WATANABE ORCHSTRA
PERFORMERS:
Sadao Watanabe (as),
Masaki Hayashi (p), Koichi Osamu (b), Ittetsu Takemura (ds),
Osamu Yoshida (as), Kazuhiko Kondo (as), Osamu Koike (ts), Kei Suzuki (ts),
Haruka Sasaki (b.sax),
Yoichi Murata (tb), Fuyuki Tsuji (tb), Shinsuke Torizuka (tb), Junko Yamashiro (b.tb),
Isao Sakuma (tp), Sho Okumura (tp), Keiji Matsushima (tp), Hitomi Niida (tp),
Masahiko Sugasaka (tp), Yoshihiro Okazaki (tp)
*Masahiko Sugasaka, Yoshiro Okazaki an appearance only on July 1.
DATE PLACE CONTACT TEL
7/1(sat) Tokyo "Blue Note Tokyo" Blue Note Tokyo 03-5485-0088

[1st] OPEN15:30 START16:30 [2nd]OPEN18:30 START19:30

MUSIC CHARGE: ¥8,500
CONTACT: Blue Note Tokyo
TEL: 03-5485-0088
HP: http://www.bluenote.co.jp/jp/about/

7/2(sun) Tokyo "Blue Note Tokyo" Blue Note Tokyo 03-5485-0088

[1st] OPEN15:30 START16:30 [2nd]OPEN18:30 START19:30

MUSIC CHARGE: ¥8,500
CONTACT: Blue Note Tokyo
TEL: 03-5485-0088
HP: http://www.bluenote.co.jp/jp/about/

7/3(mon) Tokyo "Blue Note Tokyo" Blue Note Tokyo 03-5485-0088

[1st] OPEN: 17:00 START18:30 [2nd]OPEN: 20: 20 START21:00

MUSIC CHARGE: ¥8,500
CONTACT: Blue Note Tokyo
TEL: 03-5485-0088
HP: http://www.bluenote.co.jp/jp/about/

SADAO WATANABE GROUP 2017
PERFORMERS; Sadao Watanabe (as)
Akira Onozuka (p), Takashi Yofu (b), Kiichiro Komobuchi (b),
Ittetsu Takemura(ds), N'diasse Niang (per)
DATE PLACE CONTACT TEL
7/16(sun) kitakyusyu-city "kurosakihibishinhall" kurosaki-hibishin hall 093-621-4566

VENUE: kitakyusyu-city "kurosakihibishinhall"
TIME: DOOR OPEN 16:30 SHOW TIME 17:00
MUSIC CHARGE: ¥5,000 (tax included)
CONTACT: kurosaki-hibishin hall
TEL: 093-621-4566
HP: http://www.kurosaki-bunka.jp/

SADAO WATANABE GROUP 2017
PERFORMERS: Sadao Watanabe (as)
Akira Onozuka (pf.key), Takashi Yofu (g), Kiichiro Komobuchi (b),
Ittetsu Takemura (ds), N'diasse Niang (per)
DATE PLACE CONTACT TEL
7/17(mon) ibusuki-city "satsuma-denshokan" SATSUMA-DENSHOKAN 0993-23-0211

VENUE: ibusuki-city "satsuma-denshokan"
TIME: DOOR OPEN 17:30 / SHOW TIME 18:00
MUSIC CHARGE:
S ¥7,000 *tax included A ¥6,000 *tax included
D ¥15,000 (with a dinner) *tax included
CONTACT: SATSUMA-DENSHOKAN
TEL: 0993-23-0211
HP: http://www.satsuma-denshokan.com/den/index.php?id=1

SADAO WATANABE GROUP 2017
PERFORMERS: Sadao Watanabe (as)
Akira Onozuka (pf&key), Takashi Yofu (elb), Kiichiro Komobuchi (elb),
Ittetsu Takemura (ds), N'diasse Niang (per)
DATE PLACE CONTACT TEL
7/19(wen)

7/20(thu)
Naha-city "palette-theater" Okinawa Television Broadcasting 098-869-4415
(Weekday 9:30-12:00 13:00-17:30)

VENUE: Naha-city "palette-theater"
TIME: DOOR OPEN 18:30 SHOW TIME 19:00
MUSIC CHARGE: ¥8,000 *tax included
CONTACT: Okinawa Television Broadcasting
TEL: 098-869-4415 (Weekday 9:30-12:00 13:00-17:30)
HP:http://www.otv.co.jp/

SADAO WATANABE GROUP2017 TAIPEI
PERFORMERS: Sadao Watanabe (as)
Akira Onozuka (p), Takashi Yofu (b), Ittetsu Takemura (ds), Kiichiro Komobuchi (b),
N'diasse Niang (per)
DATE PLACE CONTACT TEL
7/22(sat) Taipei "Taipei National Concert Hall" market net 02-2709-7000

VENUE: Taipei "Taipei National Concert Hall"
TIME: DOOR OPEN 18:30 SHOW TIME 19:30
MUSIC CHARGE: NT$: 800 / 1200 / 1800 / 2400 / 3000 / 3600
CONTACT: market net
TEL: 02-2709-7000
HP: http://www.dadaarts.com.tw

NANGO Summer jazz festival 2017
PERFORMERS; Sadao Watanabe (as)
Akira Onozuka (p), Takashi Yofu (b), Kiichiro Komobuchi (b),
Ittetsu Takemura(ds), N'diasse Niang (per)
DATE PLACE CONTACT TEL
7/29(sat) hachinohe-city "Nango Summer jazz festival 2017" NANGO Jazz Festa Organizer 0178-82-2111

VENUE: hachinohe-city "Nango Summer jazz festival 2017"
TIME: DOOR OPEN 12:00 SHOW TIME 14:00
MUSIC CHARGE: ¥5,000 (tax included) at door ¥6,000 (tax included)
CONTACT: NANGO Jazz Festa Organizer
TEL: 0178-82-2111
HP: http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/27,102299,91,475,html